Loading...

تلفن تماس

  

  22720388  021     

 22964948 021  

telegram: @modnegar   

info@arayeshimakeup.ir   

  

 

آمار

  • تعداد کالا: 445
  • بازدید امروز: 532
  • بازدید دیروز: 2385
  • بازدید کل: 4930348

رنگ رژ نسبت به لب

بازدید: 1116

اگر لبهایتان برجسته و پر نیست،برای اینکه لبهایتان برجسته وپرجلوه کند ازروشنترین رنگ ممکن استفاده کنید.برای اینکه رژلب به دندانهایتان مالیده نشودانگشتتان رادرون دهانتان قرارداده ولبهایتان را دورآن ببندیدسپس انگشتتان رابیرون بکشید،این گونه درصورتی که رژداخل لبهایتان باشدپاک می شود.

 

یکی ازراحتترین مواردآرایشی برجسته نشان دادن لبهای نازک است. آرایش درست میتواند معجزه کند.درابتدا بایک مرطوب کننده کرم لب لبهایتان رامرطوب کنیدومنتظربمانید تاجذب شود.سپس رژلبتان رابزنید.لازم به ذکراست که رنگهای مات وتیره لبهای نازک رانازکترنشان میدهند.اکنون بامداد لب مناسب رنگ رژتان روی خارج خط لبتان بزنیدوبه وسیله انگشت یایک گوش پاک کن این خط رانرم کنید.سپس مقدارکمی برق لب روی وسط لب پایینتان بزنیدوبامالیدن لبهابه هم آن راپخش کنید.این کارباعث میشودشمالبهای برجسته ای داشته باشید.استفاده ازبرق لبهای رنگ داربه این کارکمک بیشتری میکند.


قبل ازاینکه رژبزنید از ویتامین E استفاده کنید. این کار سبب میشود لبهای شمامرطوب وتغذیه شده وازترک نخورد.

 

اگر می خواهید رژتان دوام بیشتری داشته باشدبعد ازاینکه لایه اول رژ را زدید یک لایه دستمال کاغذی روی لبتان بگذاریدسپس دوباره رژبزنیددوباره دستمال را روی لبانتان بگذارید.این کارسبب می شودچربی رژگرفه شده ورنگدانه وموم آن پایداربماند.

اگرسنتان بالاست ازرژهای مات استفاده نکنید،لبهای شمااگردرخشان باشدبیشترجلوه میکندهمیشه از برق لب استفاده کنید تا رژتان دوام بهتری داشته باشد.

 

ابتدا باخط لب دورلبتان رابکشیدوسپس باهمان لبتان راپررنک کنید،اکنون میتوانیدبرق لب یا رژ لبتان را بزنید.اگر ازرژ لب قرمزاستفاده میکنید ابتداخط لب قهوه ای بزنید وآن راپررنگ کنید سپس رژتان رابزنید،این امرسبب میشود رژتان پایداری بیشتری داشته باشد.


اگرمی خواهید از رژلبتان حداکثراستفاده رابکنید آن را لایه لایه کرده ودرظرف مخصوص رژبگذارید.

 

به هیچ وجه ازرنگ سیاه وسبزاستفاده نکنید.

 

اگرازرژتان مایع خارج میشودآن رادرون یخچال بگذاریدواز رژهای کهنه به هیچ وجه استفاده نکنیدچون باعث پوست پوست شدن لبهایتان میشود.

 هیچ مطلبی یافت نشد